Konferencje i prelekcje

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest organizatorem i współorganizatorem licznych konferencji naukowych, seminariów, warsztatów i wykładów związanych z nauką Jana Pawła II, promujących dialog między religiami i kulturami oraz działania i postawy otwarte na inne kultury i religie. W ramach konferencji odbyło się między innymi spotkanie pt. „Powstanie Światowego Centrum Tolerancji w Jerozolimie i rola duchownych religii monoteistycznych w budowaniu dialogu” z udziałem Aleksandra Gudzowatego, a także debaty naukowe: „Krucjata bez krucjat” oraz „Ideał pierwszej wspólnoty wobec rozbitej jedności. Perspektywy pojednania”. Tematem spotkań były także kierunki wychowania dzieci i młodzieży we współczesnym świecie: „W trosce o wychowanie” oraz „Dziecko wobec wartości”.

Małopolskie dni JP2

Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja spuścizny Karola Wojtyły  –  Jana Pawła II w kontekście regionu Małopolski. Impulsem dla tej inicjatywy było wielkie wydarzenie z 2011 roku –  beatyfikacja Ojca Świętego. Instytut  Dialogu  Międzykulturowego  im.  Jana  Pawła  II  w  Krakowie  pragnie  przybliżać  Jego Osobę poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne i artystyczne.  W programie corocznych edycji znajdują się  koncerty,  spektakle,  wystawy,  projekcje  filmów,  spotkania  autorskie, pikniki  rodzinne,  rajdy   górskie oraz  zwiedzanie  klasztorów i kościołów. Projekt objął już wiele miast i miejscowości województwa małopolskiego. www.mdjp2.pl

Z wizytą u JPII

Cykl spotkań dla seniorów w siedzibie Instytutu, propagujących  spuściznę Świętego Jana Pawła II.