Oferta edukacyjna Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Grafiki strona idmjp2(26)

Pełna oferta edukacyjna

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przygotował bogatą ofertę edukacyjną w duchu nauki Ojca Świętego Jana Pawła II. Nasza propozycja to liczne warsztaty tematyczne, prelekcje, konkursy, projekty cykliczne oraz multimedialne pomoce edukacyjne.
Wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza oferta pomoże Państwu w realizacji zadań edukacyjnych, mających na celu krzewienie wśród przedstawicieli młodego pokolenia wartości uniwersalnych oraz przyczyni się do podnoszenia jakości pracy wychowawczej szkół i placówek.

Warsztaty edukacyjne

Oferta zawiera propozycje zajęć tematycznych poświęconych biografii Karola Wojtyły oraz pontyfikatowi Jana Pawła II. Zajęcia łączą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi kształtującymi u młodego człowieka postawę otwartości na inne kultury i religie.

Grafiki strona idmjp2(23)
arweb

Akademia Rodzinna

Akademia Rodzinna to szereg propozycji zajęć edukacyjnych mających na celu umocnienie relacji rodzic - dziecko. Podczas całorocznych spotkań organizowane są gry i zabawy, warsztaty plastyczne, techniczne, muzyczne oraz edukacyjne, a podsumowaniem każdej edycji projektu jest Wielki Piknik Rodzinny, w którym aktywnie uczestniczą m.in. wszystkie służby mundurowe.

Konkursy

Konkursy edukacyjne adresowe są do dzieci i młodzieży. Najczęściej mają charakter literacki, plastyczny lub fotograficzny.
Sprawdzają wiedzę młodych ludzi na temat biografii i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
oraz pomagają gromadzić informacje na temat bogactwa kultur i religii, zarówno w skali makro, jak i w najbliższym otoczeniu.

 

Grafiki strona idmjp2(24)
Grafiki strona idmjp2(17)

Pomoce edukacyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjna w sieci przygotowaną z myślą o uczniach oraz nauczycielach szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wykorzystania na lekcjach religii lub wychowawczych

Biblioteka Instytutu

Nasza biblioteka każdego roku wzbogacana jest wieloma pozycjami książkowymi, wydawnictwami naukowymi i innymi publikacjami poświęconymi osobie i nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II.

Katalog Biblioteki

Grafiki strona idmjp2(20)
Grafiki strona idmjp2(18)

Quizy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w quizach tematycznych związanych z naszymi materiałami edukacyjnymi.