„Jan Paweł II w Małopolsce” to wirtualna podróż do miejsc najbliższych sercu Ojca Świętego. Cykl 20 filmów autorstwa Joanny Adamik i ks. prof. Andrzeja Baczyńskiego zrealizowany  został przez Instytut we współpracy z Telewizją Kraków z okazji 90. rocznicy urodzin Ojca Świętego. Poszczególne odcinki dokumentują wszystkie wizyty Jana Pawła II w Małopolsce i jego spotkania z mieszkańcami Regionu. Dzięki  tym filmom możemy jeszcze raz powrócić pamięcią do niezapomnianych słów, gestów i spotkań z Ojcem Świętym oraz przypomnieć sobie wszystkie miejsca w Małopolsce, które odwiedził Papież-Polak, począwszy od drugiej pielgrzymki w 1983 r., a skończywszy na ostatniej w 2002 r.

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 1

Odcinek 1 ukazuje drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce w dniach 16-22 czerwca 1983 r. podczas której Ojciec Święty dokonał trzech beatyfikacji: bł. Urszuli Ledóchowskiej (1865-1939), założycielki szarych urszulanek, bł. Brata Alberta- Adama Chmielowskiego (1845-1916), opiekuna nędzarzy i bł. Rafała Kalinowskiego…

0 Komentarzy

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 2

Odcinek 2 poświęcony jest papieskiej konsekracji kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach, którą wspominają Kardynał Franciszek Macharski, ks. Prałat Józef Łuszczek – współbudowniczy kościoła i Jan Franczyk – członek Solidarności. https://www.youtube.com/watch?v=RMTvz3lRgzc https://www.youtube.com/watch?v=kRIH6ngm2n0

0 Komentarzy

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 3

Odcinek 3 jest ostatnim z filmów z serii, które dokumentują drugą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski. W programie przypominamy przemówienie Ojca Świętego na Jasnej Górze, przemówienie na zakończenie synodu biskupów w Katedrze na Wawelu, pamiętne spotkanie z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej. O tym…

0 Komentarzy

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 4

Odcinek 4 to pierwszy z odcinków, które dokumentują trzecią pielgrzymkę Ojca Świętego do ojczyzny w czerwcu 1987 r. Wizyta papieska przebiegała pod hasłem „Do końca ich umiłował” i była ściśle związana z II Krajowym Kongresem Eucharystycznym. Papież kolejno odwiedził: Warszawę, Majdanek, Lublin, Tarnów, Kraków, Szczecin,…

0 Komentarzy

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 6

Swoją czwartą apostolską podroż w 1991 r. Jan Paweł II odbył już do wolnej Polski, która pół roku przed wizytą Ojca Świętego w demokratycznych wyborach wybrała nowy rząd i nowego Prezydenta Lecha Wałęsę. Papież przybywał do wolnego kraju. W tym odcinku przypominamy przemówienie Ojca Świętego…

0 Komentarzy

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 7

W tym odcinku przypominamy wizytę Ojca Świętego w rodzinnych Wadowicach i poświecenie Kościoła św. Piotra. Wspominają: Ewa Filipiak, Marek Brzeźniak, Stanisława Wodyńska, Stanisław Kotarba i Zdzisław Szczur.   https://www.youtube.com/watch?v=F3uYLO-4FE4 https://www.youtube.com/watch?v=YJx6a9C-dQs  

0 Komentarzy

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 8

Odcinek 8 jest przypomnieniem papieskiej homilii wygłoszonej podczas Mszy. św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy, odprawionej na Rynku Głównym w Krakowie. Ponadto odcinek przenosi nas do miejsc związanych z kultem błogosławionej – w bazylice Ojców Franciszkanów w Krakowie oraz w Sanktuarium Bł. Anieli w jej rodzinnej miejscowości…

0 Komentarzy

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 9

W tym odcinku wracamy pamięcią do nieoficjalnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce 22 maja 1995 r. W Skoczowie Ojciec Święty spotkał się z wiernymi z diecezji bielsko- żywieckiej i z wiernymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Prezentujemy wspomnienia osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach…

0 Komentarzy

Jan Paweł II w Małopolsce odcinek 10

Odcinek 10 przypomina nam papieską wizytę w Żywcu i jego homilię wygłoszoną do wiernych na rynku. Swoimi osobistymi wspomnieniami z tego spotkania dzielą się uczestnicy tamtych wydarzeń m.in. : Wojciech Motyka, ks. inf. Władysław Fidelus i płk. Henryk Cebrat. https://www.youtube.com/watch?v=IP3arqsWFv4 https://www.youtube.com/watch?v=qFvPPtp33ww

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania