Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

MWM

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” XVI edycja

Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie trwałych podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2022/2023 na terenie województwa małopolskiego.

W przeciągu piętnastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział ponad 47 000 uczniów.

Regulamin bieżącej edycji znajduje się na stronie Projektu: MWM

Patronat honorowy nad XVI edycją Projektu objęli:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej
Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski

Współorganizatorzy XVI edycji Projektu:

Województwo  Małopolskie  – Departament  Edukacji  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

   
Instytucje wspomagające:

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Łazarza”

Patroni medialni: