You are currently viewing Asyż. Nadzieja świata

Asyż. Nadzieja świata

Asyż – miasto w środkowych Włoszech, znane jako miejsce urodzenia i nauczania Świętego Franciszka oraz Świętej Klary. W wieku XX Asyż stał się światowym centrum dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Z inicjatywy papieża Jana Pawła II 27 października 1986 roku w tym miejscu spotkali się przedstawiciele 60 różnych religii, aby jednocześnie modlić się o pokój na świecie. Byli to reprezentanci chrześcijaństwa oraz religii niechrześcijańskich. Na zaproszenie Ojca Świętego przybyli również przedstawiciele świata polityki oraz organizacji społecznych.


Fotografie Adam Bujak, współpraca Wydawnictwo Biały Kruk. Napisy na planszach w jezyku polskim, niemieckim i angielskim.

16 plansz na tkaninie z dedykowanymi stelażami o podstawie koła, format B1, wyłącznie do ekspozycji wewnątrz.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków wypożyczenia wystawy do uzgodnienia.