You are currently viewing Wystawa „… I ODNOWIŁ OBLICZE ZIEMI – W 40. ROCZNICĘ WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA – JANA PAWŁA II”

Wystawa „… I ODNOWIŁ OBLICZE ZIEMI – W 40. ROCZNICĘ WYBORU KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA – JANA PAWŁA II”

4 października 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbył się wernisaż ekspozycji zrealizowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Swoją obecnością zaszczycili nas patroni honorowi tego przedsięwzięcia: Pan Marszałek Sejmu RP, p. Marek Kuchciński oraz Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.
Obecna była również s. Karola Zaborska (reprezentująca współorganizatora tego przedsięwzięcia) oraz wybitny fotograf, p. Grzegorz Gałązka.

Podczas uroczystego otwarcia wystawy znamienici Goście mieli możliwość zobaczenia unikatowych eksponatów z bezcennych zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, m.in. osobistych rzeczy ks. kard. Karola Wojtyły, które pozostawił na biurku przed wyjazdem na pamiętne październikowe konklawe, m.in. Nowy Testament i Psałterz – dar Ojca Świętego Pawła VI, Agendę – pamiątkę prymicji w Wadowicach (1946 r.), Modlitewnik Alumna – pamiątkę święceń biskupich, dar kardynała Stefana Wyszyńskiego, kartki z osobistego kalendarza kardynała Wojtyły z Jego odręcznym wpisem z dnia 16 października 1978 roku i in.

Po wernisażu wystawy „… I ODNOWIŁ OBLICZE ZIEMI – w 40. rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża – Jana Pawła II”

 

 

 

Więcej o ekspozycji:

Wystawę tworzy 30 plansz (o wymiarach 80×120 cm), na których niczym w soczewce prezentowana jest biografia wielkiego Małopolanina oraz wyjątkowy, naznaczony Jego Osobowością Pontyfikat.
16 października 1978 roku, następcą Jana Pawła I został kardynał z Krakowa, duchowny zza żelaznej kurtyny, poeta, aktor, filozof, naukowiec, wykładowca, mistyk.

Pierwsza część ekspozycji bazuje na materiałach pochodzących z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. To ponad 70 skanów zdjęć oraz wielu cennych dokumentów, m.in. świadectwa moralności napisanego 23 sierpnia 1949 r. przez ks. Kazimierza Buzałę (proboszcza ks. Wojtyły w Niegowici), w którym doświadczony kapłan napisał o przyszłym papieżu: „wzór Kapłana świętego i nieskazitelnego”; skany dokumentów watykańskich, zwłaszcza ten z podpisem Papieża Pawła VI oraz listów od kard. Stefana Wyszyńskiego. Ta część wystawy poświęcona jest życiu Karola Wojtyły, księdza, biskupa i kardynała, współpracującego z wielkimi polskimi duchownymi – kardynałami: Stefanem A. Sapiehą – Księciem Niezłomnym oraz Stefanem Wyszyńskim – Prymasem Tysiąclecia. W tej części nie zabrakło również odwołania do posługi i zaangażowania Wielkiego Kapłana na rzecz wiernych w Małopolsce oraz Kościoła w kraju i na świecie. Przywołany jest także wybór konklawe z dnia 16 października 1978 roku (około godziny 17.15), a także słowa Jana Pawła II – Nie lękajcie się! – skierowane do wiernych podczas inauguracji pontyfikatu, papieskie motto.

Druga część wystawy prezentuje posługę Ojca Świętego poprzez odwołanie się do wybranych tematów, motywów przewodnich Jego pontyfikatu. Tworzą ją plansze z ponad 120. zdjęciami wybitnego fotografa,
p. Grzegorza Gałązki, który przez wiele lat towarzyszył Świętemu. Wśród przywołanych treści pojawią się m.in. odwołanie do biskupiego i papieskiego zawołania „Totus Tuus”, przypomnienie działalności Papieża-Polaka na rzecz budowania cywilizacji życia, miłości i pokoju, papieża młodych, pielgrzyma, wielkiego humanisty XX i XXI wieku, przyjaciela ludzi nauki i kultury, patrioty, papieża Bożego Miłosierdzia, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie, człowieka, dla którego prawo do życia oraz godność każdej istoty ludzkiej, każdego narodu były wartościami niepodważalnymi.

Autorka wystawy: Dominika Jamrozy

Opracowanie graficzne: Paweł Kulig