Poezja religijna. Modlitwy

„Poezja religijna. Modlitwy” – utwory poetyckie J. Słowackiego, Z. Krasińskiego, C. K. Norwida, K.I. Gałczyńskiego, M. Skwarnickiego, L. Staffa, J. Kasprowicza i in. czytają: Joanna Jędryka, Grażyna Barszczewska, Henryk Talar, Marek Walczewski.