You are currently viewing KLIKnij w encyKLIKę – Veritatis Splendor

KLIKnij w encyKLIKę – Veritatis Splendor

Prezentujemy kolejny odcinek z serii KLIKnij w encyKLIKę.
,,BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: „Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (Ps 4, 7)1 .
Od tych słów Jan Paweł II zaczyna Encyklikę Veritatis Splendor, która w sposób szczególny dotyka tematu związanego z Prawdą.
Zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez nasz Instytut.