You are currently viewing VI Pielgrzymka Szkół Papieskich do Centrum św. Jana Pawła II Wielkiego na Białych Morzach

VI Pielgrzymka Szkół Papieskich do Centrum św. Jana Pawła II Wielkiego na Białych Morzach

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Pielgrzymce Szkół Papieskich do Centrum św. Jana Pawła II Wielkiego na Białych Morzach, która odbędzie się 19.X. 2023 roku (czwartek) od godz.10.00, pod hasłem: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

W programie: Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II (godz. 10.00), spotkanie integracyjne uczniów ze szkół, których łączy jedno imię, możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum św. Jana Pawła II wraz z wejściem na Wieżę, podsumowanie spotkania dyrektorów szkół, poczęstunek.

Zaproszenie kierujemy do Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej.

Zaproszenie