You are currently viewing Gala wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Gala wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

13 listopada 2023 w Filharmonii Krakowskiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Tegorocznymi laureatami zostali:

Fundacja „Kromka Chleba” w Tarnowie, która prowadzi m. in. hospicjum stacjonarne Via Spei, łaźnię dla bezdomnych, uniwersytet trzeciego wieku a także wspiera wspólnotę Cenacolo, w której żyją osoby uzależnione a od prawie dwóch lat pomaga ofiarom wojny na Ukrainie. Odbierając nagrodę Prezes Zarządu Fundacji Anna Czech przyznała, że iskrą do realizowania misji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym było spotkanie z Janem Pawłem II w czasie jego pielgrzymki do Polski.

Fundacja „Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim” dba o pamięć o wszystkich mieszkańcach regionu, którzy w latach 1940-1945 nieśli pomoc więźniom obozu Auschwitz-Birkenau. Hospicjum pełni całodobową opiekę paliatywną nad 23 pacjentami, a także oferuje psychologiczne wsparcie rodzinom osób śmiertelnie chorych. Prezes Zarządu Fundacji Helena Wisła odbierając nagrodę podkreśliła, że hospicjum jest pomnikiem, który swoją posługą dziękuje szlachetnym mieszkańcom Oświęcimia ratującym więźniów obozu koncentracyjnego.

Arcybractwo Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie służy pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Stwarza możliwość rozwoju ubogiej młodzieży fundując m. in. sto obiadów każdego dnia. Rocznie udziela pomoc 6 tysiącom rodzin. Odbierając nagrodę ks. Łukasz Michalczewski przypomniał dewizę Arcybractwa: Semino metam – sieję, abym zbierał. Podkreślił, że od XVI w. organizacja „sieje dobro w różny sposób, na różnych płaszczyznach, dla różnych osób”.

Galę poprowadzili: Olimpia Górska oraz Krzysztof Ziemiec

Po wręczeniu nagród odbył się koncert specjalny w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej.