You are currently viewing Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

Przybywam do Yad Vashem, aby złożyć hołd milionom Żydów, którzy ogołoceni z wszystkiego, przede wszystkim zaś z ludzkiej godności, zostali zamordowani podczas zagłady (…) Jedynie w świecie pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich można zapobiec powtórzeniu się błędów i straszliwych zbrodni przeszłości.

                                                                                                                                                                            Jan Paweł II

 

Zajęcia przeznaczone dla starszych uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych (14- 18 lat) przybliżają tematykę związaną z podejmowaniem pomocy żydowskim sąsiadom w okresie okupacji. Działania warsztatowe skupiają się na poznaniu sytuacji w Polsce i Europie mniejszości narodowych i etnicznych podczas II w. ś. Młodzi ludzie przypominają znaczenie takich pojęć, jak: stereotyp, inność, brak akceptacji, otwartość, poszanowanie, godność człowieka itp. Poznają historię odznaczenia, którym uhonorowane zostały osoby i organizacje za działania na rzecz ocalenia Żydów oraz dyskutują na temat potrzeby ciągłego budowania pozytywnego nastawienia do każdego człowieka

 

Pełna oferta warsztatów tematycznych w naszym Instytucie:

https://idmjp2.pl/oferta-edukacyjna-instytutu/warsztaty-edukacyjne/