You are currently viewing Teologia Ciała – warsztaty

Teologia Ciała – warsztaty

W ostatnim czasie Teologia Ciała dotarła do młodzieży z Diakonii Życia Archidiecezji Katowickiej  Częstochowy, uczniów szkoły podstawowej w Chorowie i Kobyle. Uczestnicy warsztatów poznali czym jest prawdziwa Miłość, odpowiadali na pytania czym jest dla nich ciało, małżeństwo, odpowiedzialność, wolność. Na koniec wszyscy zgodzili się, że Teologia Ciała działa. Uczestnicy otrzymali naklejki z logo warsztatów.