INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WIZERUNKU
dla uczestników spotkań, warsztatów, koncertów oraz uroczystości organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań, warsztatów, koncertów oraz uroczystości organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w celu udokumentowania realizacji spotkania i promocji realizowanej działalności przez Organizatora mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach, m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Wiąże się to z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w ww. wydarzeniach.

W zgodzie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. art. 81 ust. 2. pkt 2 ww. ustawy zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach na podstawie zasady art. 81 ust. 2. pkt 2 Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i nie będą uczestniczyć w fotorelacji lub zapisie filmowym proszone są o zgłoszenie tego faktu do Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

Wykorzystanie Państwa wizerunku w innych przypadkach niż jako szczegół całości np.: zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej lub plenerowej będzie związane z uzyskaniem od Państwa odrębnej zgody.

Szersze informacje z zakresu ochrony danych osobowych będą udzielane przez Organizatora bezpośrednio przed rozpoczęciem danego wydarzenia oraz wcześniej zostaną opublikowane na stronie internetowej IDMJP2 w Krakowie w informacji o wydarzeniu/regulaminie wydarzenia.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.