Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie udziela patronatów honorowych przedsięwzięciom, których celem jest promowanie i twórcze rozwijanie dziedzictwa duchowego Ojca Świętego, w tym inicjatywom mającym bezpośredni związek z zakresem działalności oraz wartościami reprezentowanymi przez Instytut. Szczegółowe informacje na temat działalności jednostki można znaleźć tu: statut

W celu uzyskania patronatu prosimy o zapoznanie się z dokumentami:
- wniosek o patronat (do pobrania .pdf)
- regulamin udzielania patronatu (do pobrania .pdf)

Kontakt:
instytut@idmjp2.pl
tel. 12 422 03 44
w godz. 8.00-16.00