You are currently viewing Koncert Skubasa

Koncert Skubasa

27 listopada 2019 roku w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor w krakowskim Kinie Kijów wystąpił Skubas.

Koncert był częścią jesiennej trasy artysty, zapowiadającej jego nowy album. Oprócz najpopularniejszych piosenek Skubasa publiczność miała okazję usłyszeć nowe, premierowe utwory. Dopełnieniem muzycznej uczty była wspaniała oprawa wizualna.

 

Fot. K. Twardosz


Nagroda Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor została ustanowiona 23 maja 2016 roku uchwałą Semiku Województwa Małopolskiego.

Jest przyznawana przez Samorząd Województwa Małopolskiego za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. Nagroda Veritatis Splendor została ustanowiona również dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbywały się w Krakowie w 2016 r.

Patronem nagrody jest św. Jan Paweł II, określany mianem Człowieka Dialogu. Życie i pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II, Polaka i Małopolanina, były i nadal są dla społeczności międzynarodowych przykładem otwartości na różnorodność kultur, dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Nagroda jest formą uhonorowania Jana Pawła II, którego zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione.

Nagrodą Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II Veritatis Splendor są honorowane osoby otwarte na inne kultury, przezwyciężające stereotypy oraz działające na rzecz poznawania i współistnienia z drugim człowiekiem. Podkreśla również tożsamość Małopolski na arenie międzynarodowej oraz jej wyjątkowość i dziedzictwo intelektualne.

Laureat nagrody jest wybierany co 2 lata przez kapitułę, do której zaproszono wysokich rangą przedstawicieli Kościoła Katolickiego oraz znakomitości ze świata kultury, polityki i nauki. Wysokość Nagrody to 100 000 USD.

www.dobroczyn.com