You are currently viewing Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 19

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 19

Odcinek 19 jest zapisem pożegnania Ojca Świętego z Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W dniu 19 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II po raz ostatni nawiedził Kalwarię Zebrzydowską była to pożegnalna wizyta podczas której Ojciec Święty podkreślił szczególne znaczenie kalwaryjskiego sanktuarium dla Polaków i swoje związki z tym miejscem. Wspominają: ks. infułat Bronisław Fidelus, o. Juwenalis Andrzejczak, ks. infułat Jan Dziasek, ks. Stanisław Szczepaniec.