You are currently viewing Archeologia biblijna – Nazaret

Archeologia biblijna – Nazaret

Drugim ważnym celem pielgrzymek chrześcijan jest Nazaret. Miasto uważane było za miejsce pochodzenia Józefa i Maryi oraz miejsce dorastania Chrystusa. Cały rejon Galilei jest uważany za kolebkę chrześcijaństwa. Jezus i większość jego uczniów pochodzili właśnie z tego obszaru i nazywani byli Galilejczykami. Ważnymi ośrodkami były miejscowości Betsaida, Kana Galilejska i Kafarnaum. Żydowskie władze religijne natomiast traktowały Galileę z pogardą, uważając ją za miejsce wpływów pogańskich.

Nazwa „Nazaret” wywodzi się z hebrajskiego Naserat i arabskiego An – Nasirah. Miejscowość położona jest w północnym Izraelu, na Wyżynie Galilei, 25 kilometrów od Jeziora Galilejskiego. Po 313 roku Nazaret stał się jednym z ważniejszych ośrodków chrześcijaństwa. W ciągu wieków wybudowano tu liczne miejsca kultu upamiętniające wydarzenia biblijne. Pierwszy kościół wzniesiono za czasów cesarza Konstantyna na prawdopodobnym miejscu domu Marii Panny. Został zniszczony podczas najazdu Arabów w VII wieku. Drugim miejscem kultu w okresie bizantyjskim był kościół św. Gabriela, wzniesiony ponad studnią, przy której anioł ukazał się Marii. W XII wieku rejon ten został opanowany przez muzułmanów. W kolejnych wiekach znacznie ograniczono możliwość sprawowania przez chrześcijan opieki nad miejscami kultu. Ograniczenia zostały zniesione dopiero w wieku XVII.

Do dziś zachowały się liczne zabytki sztuki sakralnej, m. in. Sanktuarium Zwiastowania składające się z dwóch odrębnych kościołów – starszego dolnego wybudowanego na średniowiecznych pozostałościach oraz nowszego górnego. Pod Sanktuarium odkryto dwie groty z inskrypcjami chrześcijańskimi z IV wieku. Drugim znanym zabytkiem jest Kościół św. Józefa na terenie kompleksu klasztoru Franciszkanów. Według tradycji położony jest w miejscu, w którym mieścił się warsztat ciesielski św. Józefa i prawdopodobnie dom, w którym wychował się Jezus. Pod kościołem znajduje się grota z fragmentami trzech cystern i mozaiką podłogową z okresu bizantyjskiego. Obecny kościół został wybudowany w stylu neoromańskim, zastępując wcześniejszy niewielki kościół, który został zniszczony w połowie XIII wieku. Prace archeologiczne prowadzone obok świątyni pomogły także odkryć pozostałości dawnych domostw z I wieku naszej ery. Z tego samego okresu pochodzą także fragmenty nekropolii żydowskiej odsłoniętej przy klasztorze Sióstr Nazaretanek.

 

opr. Barbara Munk

Źródła
Religia. Encyklopedia PWN
Album „Boże Narodzenie. Betlejem”, wyd. Biały Kruk,
Wiara. pl: papieska pielgrzymka dzień po dniu.
nawakacje.eu/nazaret
globtroter.pl