Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży (grupy zorganizowane)

– „Wadowice Lolka Wojtyły”: Zajęcia dla uczniów w wieku przedszkolnym i szkolnym (wraz z opiekunem) . Celem warsztatów jest przybliżenie lat młodości Karola Wojtyły, zwłaszcza w okresie wadowickim. Oferta przeznaczona jest także dla odbiorców z dysfunkcją słuchu. Możliwość obecności tłumacza PJM. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wizyty edukatora w Państwa placówce na terenie Krakowa.
Kontakt telefoniczny: 887 021 060, edukacja@idmjp2.pl

– „Kraków Karola Wojtyły”: Zajęcia dla uczniów w wieku szkolnym (wraz z opiekunem) , które pomogą młodym odbiorcom poznać miejsca ważne dla naszego miasta, a związane z osobą przyszłego papieża. Kraków zajmował szczególne miejsce w Jego życiu. Tu mieszkał przez 40 lat. Oferta przeznaczona jest także dla odbiorców z dysfunkcją słuchu. Możliwość obecności tłumacza PJM. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wizyty edukatora w Państwa placówce na terenie Krakowa.
Kontakt telefoniczny: 887 021 060, edukacja@idmjp2.pl

– „Z wizytą w Watykanie”: Zajęcia dla uczniów w wieku szkolnym (wraz z opiekunem). Celem zajęć jest przybliżenie młodemu odbiorcy historii powstania i struktury najmniejszego państwa świata. Uczestnicy poznają niesamowitą architekturę Stolicy Apostolskiej, odwiedzą Watykańskie Muzea, które powstały ze zbiorów dzieł sztuki zgromadzonych przez poszczególnych papieży. Oferta przeznaczona jest także dla odbiorców z dysfunkcją słuchu. Możliwość obecności tłumacza PJM. Po uzgodnieniu istnieje możliwość wizyty edukatora w Państwa placówce na terenie Krakowa.
Kontakt telefoniczny: 887 021 060, edukacja@idmjp2.pl

– „KAROL WOJTYŁA – AKTOR, DRAMATURG, KAPŁAN ARTYSTÓW, PRZYJACIEL RAPSODYKÓW”, spacery po Krakowie. Podczas tej wędrówki przywołana zostanie biografia Wojtyły – Kapłana – Artysty – Dramaturga; wspólnie z jej uczestnikami zatrzymamy się przy miejscach ważnych dla dorobku kulturowego Miasta Królów, związanymi z tak bliskim Papieżowi światem teatrum nauki i sztuki.
Spacery odbywają się w centrum Krakowa, w terminie ustalonym uprzednio (data i godzina) z Przewodnikiem. Każdy Spacer rozpoczyna się na Rynku Głównym, trwa ok. 150 minut, a jego ostatnim przystankiem jest ul. Starowiślna (od strony skrzyżowania z ul. J. Dietla).
Spacery przeznaczone są dla grup zorganizowanych: młodzieży (powyżej 13 roku życia). Możliwy tłumacz PJM po wcześniejszym umówieniu (minimum 30 dni wcześniej).
Spacery realizowane są w ramach „Sceny Papieskiej”.
Kontakt telefoniczny: 12 619 87 87 edukacja@idmjp2.pl