You are currently viewing Z nowości wydawniczych

Z nowości wydawniczych

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie objął patronatem wyjątkowo cenną publikację autorstwa kardynała Giovanniego Battisty Re pt. „Trzej święci papieże z bliska”. Książka w przekładzie Marty Burghardt, pracownika naszego Instytutu, ukazała się w tych dniach nakładem Wydawnictwa św. Stanisława w Krakowie.
Kardynał Re poznał osobiście Jana XXIII, współpracował z Pawłem VI, pełnił ważne funkcje w Watykanie za pontyfikatu Jana Pawła II. Rys charakterów i dokonania papieży, ukazane na tle wydarzeń XX wieku, układają się na kartach książki w spójną całość i pozwalają na lepsze zrozumienie historii Kościoła minionego wieku. Ponadto z lektury emanuje przekonanie, że wielkość Jana Pawła II w dużej mierze była budowana na wielkości świętych poprzedników na Stolicy Piotrowej. Warto także zwrócić uwagę na fakty z życia naszego Rodaka, dotąd nieznane Czytelnikowi polskiemu.

 

Książka dostępna: https://ksiegarniastanislaw.pl/produkt/trzej-swieci-papieze-z-bliska-jan-xxiii-pawel-vi-jan-pawel-ii/