You are currently viewing Konferencja ,,Wiara i naród”

Konferencja ,,Wiara i naród”

W dniach 14-15 marca w Oświęcimiu odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana przez Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Jezuickim Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie oraz naszym Instytutem.

Wydarzenie to przyciągnęło uwagę wspaniałych uczonych, filozofów i teologów, którzy spotkali się, by prowadzić dyskusje na temat relacji między wiarą a narodem w różnorodnych kontekstach kulturowych.