You are currently viewing Warsztaty recytatorskie „Przejrzystość i barwa słowa”

Warsztaty recytatorskie „Przejrzystość i barwa słowa”

Warsztaty recytatorskie „Przejrzystość i barwa słowa” to wspaniała oferta dla młodzieży, pedagogów prowadzących szkolne koła recytatorskie i teatralne, lektorów, konferansjerów! Startujące niebawem warsztaty obejmują osiem cotygodniowych intensywnych spotkań, realizowanych według autorskiego programu prowadzących zajęcia – zawodowych aktorów: Barbarę Szałapak i Jacka Milczanowskiego.

Wykładowcy stawiają sobie za cel wyposażenie uczestników w zestaw praktycznych umiejętności z zakresu posługiwania się mową. Takiej biegłości potrzebuje każdy, a nieustanne jej doskonalenie jest niezbędne w wielu dziedzinach życia. Zapraszamy na te spotkania zwłaszcza tych, którzy zainteresowani są szczególną formą artystycznej wypowiedzi, jaką jest RECYTACJA.

„Oczywiście chcemy, aby uczestnicy odnaleźli w recytowaniu frapującą przygodę, potraktowali ją jako okazję do unikalnego spotkania z drugim człowiekiem, przekazania mu ważkich myśli w pięknej formie. Niezbędne do osiągnięcia tak nakreślonego celu ćwiczenia będą nie tylko ciężką pracą, ale i pożyteczną zabawą” – zachęcają prowadzący.

W programie, m.in. ćwiczenia oddechowe i dykcyjne, uruchamianie ekspresji, interpretacja tekstu, operowanie głosem i pauzą. Wymiernym rezultatem Warsztatów będzie publiczna prezentacja – otwarty dla publiczności Pokaz w wykonaniu uczestników Warsztatów, będący zwieńczeniem ich wspólnej pracy.

Na bezpłatne zajęcia zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyżej 16 roku życia!
Uwaga: ilość miejsc jest ograniczona! WYMAGANE SĄ ZAPISY!


REGULAMIN WARSZTATÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 – karta zgłoszenia (wypełniają wszyscy chętni)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – zgoda rodzica/opiekuna dla osoby niepełnoletniej (wypełniają dodatkowo rodzice/opiekunkowie)

ZAŁĄCZNIK NR 3 – harmonogram


Aby dokonać zgłoszenia prosimy pobrać i wypełnić załączniki, które następnie należy dostarczyć do Instytutu Dialogu Międzykulturowego, ul. Totus Tuus 30 w Krakowie, do 27 października 2014 roku do godz. 16:00 – szczegóły w regulaminie!


Harmonogram warsztatów recytatorskich „Przejrzystość i barwa słowa”

29.10.2014 – 17.12.2014

Zapisy:  do dnia 27 października 2014 r.*
Zajecia I: 29 października 2014 r. (15.30-18.45)**
Zajęcia II: 5 listopada 2014 r. (15.30-18.45)
Zajęcia III: 12 listopada 2014 r. (15.30-18.45)
Zajęcia IV: 19 listopada 2014 r. (15.30-18.45)
Zajęcia V: 26 listopada 2014 r. (15.30-18.45)
Zajęcia VI: 3 grudnia 2014 r. (15.30-18.45)
Zajęcia VII: 10 grudnia 2014 r. (15.30-18.45)
Zajęcia VIII: 17 grudnia 2014 r. (15.30-18.45)

O terminie i miejscu Pokazu zwieńczającego Warsztaty Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej www.idmjp2.pl w zakładce „Projekty”/„Scena Papieska”.

* Biuro Organizatora czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.
**Organizator zastrzega sobie prawo do zmian daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć.


 Barbara Szałapak – aktorka, pedagog; uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu (klasa fortepianu i śpiewu solowego). Absolwentka wydziału aktorskiego PWST im. L. Solskiego (1982 r.). Od 1983 r. aktorka Teatru Ludowego w Krakowie, gdzie pracowała z wybitnymi reżyserami, m.in. M. Stebnicką, M. Grabowskim, Wł. Nurkowskim, T. Obarą, K. Orzechowskim, J. Stuhrem. Od kilku lat współpracuje z krakowskim Teatrem Barakah. W swoim artystycznym dossier posiada również role filmowe (m.in. w „Podwójnym życiu Weroniki” K. Kieślowskiego) oraz udział w licznych produkcjach telewizyjnych (m.in. w Teatrze Telewizji w spektaklach reżyserowanych przez J. Stuhra „Mieszczanin szlachcicem” Moliera czy „Iwona Księżniczka Burgunda” W. Gombrowicza). Od lat prowadzi warsztaty wokalne, wymowy, impostacji, współpracuje z instytucjami kultury jako członek jury konkursów recytatorskich i teatralnych. Od 2010 r. Przewodnicząca Zarządu Oddziału ZASP w Krakowie, a od 2014r. członek Zarządu Głównego ZASP. Należy do grona Kapituły Krakowskiej Nagrody Teatralnej im. St. Wyspiańskiego.

Jacek Milczanowski – aktor, autor, reżyser; absolwent wydziału aktorskiego PWST im. L. Solskiego w Krakowie (1984r.); stypendysta Goethe Institut (1994r.). Współpracował z wieloma teatrami w Polsce, m.in. z Teatrem im. J. Słowackiego, Stowarzyszeniem Dialog, Teatrami: „Mandala”, „Mumerus”, „Proscenium”, Tradycyjnym, Zależnym – w Krakowie, a także Teatrami im. L. Solskiego w Tarnowie oraz Dramatycznym im. A. Węgierkiw Białymstoku. Występował również na zagranicznych scenach, m.in. w Teatro O’Bando w Palmeli, Teatro National D. Maria II w Lizbonie, Karussel Theater an der Parkaue w Berlinie. Pracował w wybitnymi reżyserami, m.in. z K. Deszcz, J. Golińskim, M. Grabowskim, R. Zioło, J. Britesem. W swoim artystycznym dorobku ma wiele ról telewizyjnych i filmowych, a także udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych, m.in. w Anglii, Danii, Norwegii, Szwajcarii i we Włoszech. Od lat prowadzi liczne warsztaty z zakresu pracy z aktorem, pisania scenariuszy i reżyserii. Artysta niezależny. Od 2014r. Zastępca Przewodniczącej Zarządu Oddziału ZASP w Krakowie.


basia-jacek800