You are currently viewing Kolejna odsłona „Sceny Papieskiej”

Kolejna odsłona „Sceny Papieskiej”

Od jesieni 2014 roku konstytuuje się kolejna odsłona projektu „Scena Papieska”, zakładająca poszerzenie jego formuły. Scena skupiać się będzie na działaniach mających na celu konsolidację przedstawicieli różnych środowisk: artystów, ludzi kultury i sztuki, pracowników naukowych oraz osób, dla których szeroko rozumiana twórczość Karola Wojtyły jest duchowym dziedzictwem oraz artystyczną inspiracją. Tym samym projekt – marka „Scena Papieska” w swoim zamierzeniu powinien stać się platformą prezentacji oraz wymiany myśli, działań twórczych, doświadczeń naukowych czy publicystycznych, które ogniskować się będą wokół bogatej i wielowymiarowej spuścizny Jana Pawła II oraz tematu „sacrum” w sztuce. Propozycje podejmowane w ramach tego komplementarnego przedsięwzięcia adresowane będą oraz realizowane w dwóch zasadniczych nurtach: amatorskim (m.in. poprzez realizację warsztatów) oraz profesjonalnym (m.in. gościnne prezentacje w wykonaniu artystów zawodowych).

„Scena Papieska” powołana została we wrześniu 2013 roku. W minionym sezonie, pod kierunkiem zawodowego aktora, prowadzącego warsztaty i reżysera – Leszka Pniaczka we współpracy z aktorami – amatorami zrealizowanych zostało kilka spektakli, m.in. zaprezentowane w przestrzeni Sanktuarium Świętego Jana Pawła II przedstawienie poświęcone świętej siostrze Faustynie Kowalskiej.