You are currently viewing Konferencja dla nauczycieli i rodziców. Problemy w komunikacji rodzic – nauczyciel zagrożenia cyfrowe dzieci i młodzieży, przemoc w szkole

Konferencja dla nauczycieli i rodziców. Problemy w komunikacji rodzic – nauczyciel zagrożenia cyfrowe dzieci i młodzieży, przemoc w szkole

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza rodziców i nauczycieli na konferencję pt. Problemy w komunikacji rodzic – nauczyciel  zagrożenia cyfrowe dzieci i młodzieży, przemoc w szkole.

Aula przy Centrum św. Jana Pawła II  Kraków, 2 grudnia 2022.  Podczas konferencji poruszony zostanie poważny problem kiepskiej komunikacji między rodzicami a nauczycielami, co wywołuje liczne, często niepotrzebne nieporozumienia i prowadzi do narastania konfliktów. Wybitni eksperci podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, jak radzić sobie z tymi trudnościami. Inny istotny problem to przemoc w szkole i wszelkie zachowania patologiczne wśród uczniów. Sędzia Artur Lipiński przedstawi najbardziej skuteczne metody rozwiązywania tego typu przypadków oraz profilaktykę działania. Jakub Andrzejczak opowie o ryzykownych zachowaniach dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych i jak im przeciwdziałać.

Harmonogram:

Prof. Jakub Andrzejczak 10:00 – 11:30  Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w mediach społecznościowych

Sędzia Artur Lipiński 13:30 -15:00  Przemoc w szkole oraz inne zjawiska patologiczne – profilaktyka i rozwiązania

Beata i Bolesław Kotlińscy 12:00 – 13:30  Sytuacje konfliktowe w szkole – uczeń – nauczyciel – rodzic

Regulamin

Karta zgłoszenia wraz z RODO