You are currently viewing Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 2

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 2

Odcinek 2 poświęcony jest papieskiej konsekracji kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach, którą wspominają Kardynał Franciszek Macharski, ks. Prałat Józef Łuszczek – współbudowniczy kościoła i Jan Franczyk – członek Solidarności.