You are currently viewing Archeologia biblijna. Kraina pomiędzy rzekami – Mezopotamia Cz. 4: Miasto Ur

Archeologia biblijna. Kraina pomiędzy rzekami – Mezopotamia Cz. 4: Miasto Ur

Miasto położone jest w południowej Mezopotamii (tereny dzisiejszego Iraku), na południe od rzeki Eufrat. Jedno z najstarszych i najsilniejszych miast sumeryjskich w starożytności. Główny ośrodek kultu boga Nanny i bogini Ningal. Pierwsze ślady istnienia pochodzą z piątego tysiąclecia przed naszą erą. Początki Ur wiążą się z tzw. kulturą Ubajd, wyprzedzającą cywilizację Sumerów. Ówczesne Ur miało powierzchnię ok. 20 hektarów. Mieszkało tam maksymalnie kilkanaście tysięcy osób. W kolejnych tysiącleciach zyskało jednak na znaczeniu. W III tysiącleciu p.n.e. – od około 2100 do 2000 p.n.e. – było stolicą imperium sumeryjsko-akadyjskiego. Wznoszono wtedy monumentalne budowle, z wielkim zigguratem (świątynią o tarasowo-schodkowej konstrukcji) w centralnym punkcie. W szczytowym momencie liczba ludności mogła sięgać 100 tysięcy osób. Około roku 2340 p. n. e. miasto zostało podbite przez założyciela dynastii akadyjskiej, Sargona I Wielkiego. Stworzone przez niego imperium obejmowało większość terenów Mezopotamii, części Lewantu oraz obszar należący do Hurytów i Elamitów.

Okres największego rozkwitu gospodarczego i kulturowego miasta nastąpił na przełomie XXI i XX w. p. n. e. W pierwszej połowie XVIII w. p. n. e. zostało włączone przez Hammurabiego do Babilonii. Miasto prze4stało istnieć w drugiej połowie I tysiąclecia p. n. e. Współczesne badania archeologiczne odsłoniły pozostałości domów, figurki z terakoty, ceramikę, naczynia kamienne, liczne pieczecie cylindryczne, wyroby z miedzi i brązu. Odnaleziono także podziemne groby królewskie oraz pozostałości kompleksu świątynnego.
Miasto Ur (chaldejskie) uważane jest za miejsce narodzin Abrahama. Jako dorosły człowiek patriarcha udał się w kierunku Kanaanu (tereny obecnej Palestyny). Po drodze przez kilka lat mieszkał w dzisiejszej Turcji, w krainie Charan. Z żoną Sarą i bratankiem Lotem odwiedzili m.in. Aszur – ówczesną stolicę państwa asyryjskiego oraz Babilon nad Eufratem. Abraham był nomadą. Posiadał stada i przemieszczał się z nimi zgodnie z zasadami wędrowania na pastwiska.

Źródła:

Encyklopedia Religii Świata
Religia. Encyklopedia PWN
ciekawostkihistoryczne.pl
encyklopedia.pwn.pl
diecezja.gda.pl/cykl-katechez-niedzielnych
Miesięcznik „Żywa Archeologia”
pl.wikipedia.org/wiki/Ur_(miasto)
Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki, „Cywilizacja Mezopotamii”
portalcel.pl/mit-niniwy
vaticannews.va/pl/swiat