You are currently viewing Teologia ciała Jana Pawła II – nieodkrytym darem Kościoła – nagranie

Teologia ciała Jana Pawła II – nieodkrytym darem Kościoła – nagranie

Teologia ciała zaprasza, abyśmy wrócili do początku. Dlaczego początek jest tak ważny? Ponieważ mówi o tym, że człowiek nie ma nad sobą absolutnej władzy, bo jest stworzony. To jest trochę tak jak z gitarą. Do czego służy gitara? Do grania. Czy można z niej zrobić podstawkę pod kwiaty? No można, ale po co? Tak samo z naszym ciałem. Czy można użyć ciało w inny sposób, niż do miłości, a do czego zachęca nas dzisiejsza kultura: seks bez ograniczeń? Można. Autoerotyzm? Można. Ale zarówno gitara, jak i ciało zostało przez kogoś stworzone i mają jakiś pomysł, jest w niech zawarty jakiś sens, trzeba go odkryć odkryć ich naturę, żeby tego nie zniszczyć, żeby właściwie tego użyć.