You are currently viewing Bądź przewodnikiem w swoim mieście – konkurs filmowy dla młodzieży

Bądź przewodnikiem w swoim mieście – konkurs filmowy dla młodzieży

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny zapraszają dzieci i młodzież mieszkające w Krakowie do udziału w konkursie filmowym „Bądź przewodnikiem w swoim mieście”. Konkurs ma na celu zainspirowanie młodych ludzi do odkrywania ciekawostek związanych z historią, kulturą i architekturą Gminy Miejskiej Kraków. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować film ukazujący historię, tradycję, kulturę i religię lokalnego środowiska.

Konkurs  adresowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych Gminy Miejskiej Kraków.

Termin nadsyłania prac został przedłużony do 1 grudnia 2023 r.
Materiały wysłane po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.
Konkurs „Bądź przewodnikiem w swoim mieście” to doskonała okazja dla młodych ludzi, by poznać swoje miasto z innej strony i zachęcić innych do odkrywania jego bogatej historii i kultury.

Szczegóły w regulaminie.

Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia.

BPWSM przedluzone