You are currently viewing KLIKnij w encyKLIKę – Redemptoris Mater

KLIKnij w encyKLIKę – Redemptoris Mater

Kolejna encyklika, tym razem o Matce Odkupiciela – Maryi: Redemptoris Mater. Młodzi mówią, jaką rolę w ich życiu odgrywa matka Jezusa. Czy się do niej modlą? Czy doświadczają jej opieki? Komentarz duszpasterski Księdza Dyrektora Sebastiana Kozyry.