You are currently viewing Prezentacja Dzieł Teologicznych Karola Wojtyły w Rzymie

Prezentacja Dzieł Teologicznych Karola Wojtyły w Rzymie

21 października w Auli Jana Pawła II przy Kościele Polskim w Rzymie miało miejsce spotkanie środowiska polonijnego. Wydarzenie to było wpisane w uroczyste obchody 45. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Podczas spotkania swój referat wygłosił ks. abp. Marek Jędraszewski, który poświęcony był myśli teologicznej św. Jana Pawła II.
Wystąpienie Arcybiskupa zostało poprzedzone prezentacją Dzieł Teologicznych Karola Wojtyły, którą dokonali ks. prof. dr hab Roberta Tyrałę, rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, oraz ksiądz Sebastian Kozyra, dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Podczas wystąpienia omówiono historię powstawania Dzieł Teologicznych oraz ogłoszono planowane wydanie kolejnych dzieł filozoficznych.

Uroczyste obchody zakończyły się czuwaniem modlitewnym na Placu św. Piotra w Watykanie w niedzielę, 22 października 2023 – w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

Fot. Ks. Tomasz Jarosz