You are currently viewing Kartka Wielkanocna do Papieża Franciszka

Kartka Wielkanocna do Papieża Franciszka

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Kartka Wielkanocna do Papieża Franciszka”. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i przesłane do Watykanu.

Prace należy przekazać do 15.03.2024 r. (liczy się data wpływu)

Szczegóły w Regulaminie:

Karta zgłoszenia przez Rodzica

Karta zgłoszenia przez Szkołę

Regulamin