You are currently viewing Wiara i Naród – Konferencja

Wiara i Naród – Konferencja

Zapraszamy na międzynarodową konferencję „Wiara i Naród”, organizowaną przez Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Jezuickim Uniwersytetem Ignatianum w Krakowie oraz naszym Instytutem.
Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 marca 2024 roku w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.
Języki konferencji: polski i angielski (z tłumaczeniem symultanicznym).
Pytania o relacje między wiarą a narodem są istotne nie tylko dzisiaj, dlatego zapraszamy do udziału i poszukiwania odpowiedzi na te oraz podobne pytania.

Pytania o relacje zachodzące pomiędzy wiarą i narodem są istotnymi pytaniami, nie tylko w dzisiejszych czasach. Czy wiara może być związana z narodem, czy jest jedynie osobistą relacją człowieka z Bogiem? Czy Bóg wzywa cały naród czy tylko pojedynczego człowieka? Co stanowi o narodzie, którego członkowie wywodzą się z różnych narodów i religii lub nie identyfikują się z żadną religią? Czy Bóg kieruje odmienne wezwania do poszczególnych narodów, tak jak kieruje indywidualnie do każdego z nas? Czy takie rozumowanie może być początkiem dyskryminacji lub rasizmu? A może wiara w Boże wezwanie jest źródłem pokoju w każdej sytuacji i kontekście?

Auschwitz jest świadkiem wynaturzonego nacjonalizmu. Nazistowskie Niemcy, kierując się agresywną, rasistowską ideologią wyższości narodowej, próbowały zniewolić i wyeliminować wiele narodów, w tym naród polski oraz żydowski. Dlatego koniecznym jest podjęcie wyzwania i rozważenie relacji zachodzących między wiarą a narodem właśnie tutaj, w Oświęcimiu.

Wiara chrześcijańska ma swoje korzenie w narodzie żydowskim, którego tożsamość została zbudowana na szczególnym przymierzu między Bogiem a narodem. Chrześcijaństwo nie jest ekskluzywne dla jednego narodu lecz w różnorodnych wymiarach obecne jest w wielu narodach. Jaka zachodzi relacja pomiędzy danym narodem a religią chrześcijańską i jakie to rodzi konsekwencje w stosunkach międzynarodowych?

Dzisiaj toczą się wojny między Rosją a Ukrainą oraz między Izraelem a Palestyną. Czy wiara odgrywa rolę w tych konfliktach? Jeśli tak, jak tę rolę scharakteryzować i wyjaśnić? Jak wykorzystać związany z wiarą wymiar duchowy do odnalezienia dróg pokoju?

Podczas konferencji będziemy szukać odpowiedzi na te i podobne pytania.

PROGRAM:
Czwartek 14.03.2024
– Przyjazd do godziny 14:00 –
15:00 Słowo powitania – ks. Dariusz Chrostowski, Dyrektor Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
15:15 Wprowadzenie: Wiara u progu Auschwitz – ks. dr Manfred Deselaers, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
16:00 Wiara i naród w Izraelu – Rabin dr Michael Marmur, Hebrew Union College w Jerozolimie, IL
17:00 Przerwa kawowa
17:30 Wiara i naród w Polsce – ks. prof. Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
18:30 Kolacja
19:30 Wiara i naród w Rosji – Sergej Chaplin, Centrum Studiów Prawosławnych Uniwersytetu Fordham przez Zoom, obecnie USA, RU
21:00 Niedokończone nocne rozmowy
Piątek 15.03.2024
08:00 Msza św.
10:00 Medytacja i modlitwa w Auschwitz-Birkenau
13:00 Obiad
15:00 Wiara i naród w Niemczech – Pastor dr Wolfgang Hüllstrung, Kościół Ewangelicki w Nadrenii, DE
16:00 Przerwa kawowa
16:30 Wiara i naród w Ukrainie – Myrosław Marynowycz, Ukraiński Katolicki Uniwersytet, UA
17:30 Wiara i narody w Kościele globalnym – ks. Bernard M. Ibarra, Instituto del Verbo Encarnado, ARG
18:30 Kolacja
20:00 Panel wykładowców
21:00 Niedokończone nocne rozmowy
Sobota 16.03.2024
08:00 Msza św.
08:30 Śniadanie
– Zakończenie konferencji –
*Udział w konferencji jest bezpłatny.
Koszty pobytu w trakcie konferencji w CDiM:
– 2 noclegi i wyżywienie: 300,- PLN
– 1 nocleg i wyżywienie: 150,- PLN
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: education@cdim.pl lub telefonicznie pod numer +48 33 8431000, w terminie do 8 marca 2024 roku.
Możliwość uczestnictwa w konferencji na platformie Zoom. Wszystkie wykłady z konferencji będą udostępnione w terminie późniejszym na YouTube.
źródło: https://cdim.pl/wydarzenia/konferencja-wiara-i-narod/