You are currently viewing Konferencja – Kompas Dialogu

Konferencja – Kompas Dialogu

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza  12 kwietnia 2024  o godz. 9:00 na konferencję Kompas Dialogu, która odbędzie się na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.  Spotkanie podzielone będzie na trzy główne sekcje: dialog społeczny, międzyludzki oraz z samym sobą. Konferencja zapewnia platformę do pogłębionej refleksji i dyskusji nad tym, jak dialog może wspierać porozumienie, zrozumienie i rozwój osobisty. Wśród prelegentów znajdują się naukowcy, filozofowie oraz praktycy, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i perspektywami na temat roli dialogu we współczesnym świecie. W ramach konferencji odbędzie się promocja dzieł filozoficznych Karola Wojtyły.

 

 

Program Konferencji

  1. Dialog społeczny

9.00-9.30             JM ks. Rektor UPJPII prof. Robert Tyrała – Dialog Kościoła z kulturą Karol Wojtyły – Jana Pawła II

9.30-10.00           ks. prof. Dariusz Oko – Podstawowe przeszkody i warunki owocnego dialogu

10.00-10.30         Łukasz Rzepka – (Fundacja BOŻnica) – Chrześcijańsko-żydowski dialog życia w Ożarowie – „małym, smutnym miasteczku gdzieś na uboczu społecznych szlaków”

Przerwa do godz. 11.00

  1. Dialog międzyludzki

11.00-11.30         Agata Miazga (misjonarka z Salwadoru – Domy Serca) – Być sobą, żeby zrozumieć drugiego. Dialog w międzynarodowych wspólnotach Domów Serca

11.30-12.00         Karolina Jóźwiak (misjonarka z Peru – Domy Serca) – Dialog jako spotkanie. Misja Domów Serca – odpowiedź na epidemię samotności

12.00-12.30         Rafał Węgrzyn – Między psychologią, psychiatrią a filozofią, czyli praktyki opartych na dialogu i wartościach w ochronie zdrowia psychicznego

Przerwa do godz. 13.30

  1. Dialog z samym sobą

13.30-14.00         ks. prof. Witold Ostafiński – Dialog z własną duszą

14.00-14.30         dr Karol Petryszak – O owocnym dialogu z samym sobą

14.30-15.00        prof. ANS dr Bartłomiej Sipiński – Idea personalizmu Dialogowego

15.00-                   Koncert zespołu Monk

Wstęp wolny.

 

Szczegóły na plakacie:

Kompas dialogu (6)