You are currently viewing Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia – XVII edycja

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia – XVII edycja

MWM

„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” XVII edycja

„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” edycja 2023/2024
Rusza kolejna edycja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.
Do 9 października szkoły z Małopolski mogą rejestrować się do XVII edycji projektu organizowanego corocznie przez nasz Instytut.
Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.
Projekt realizowany jest w roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego i skierowany do klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

W przeciągu szesnastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział prawie 48 000 uczniów, młodzieży szkolnej z naszego województwa. Lata te pokazały, że młodzi ludzie inspirowani przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi.
Deklarację uczestnictwa wraz z projektem działań należy przesłać do 9 października 2023 (liczy się data wpływu) na adres Organizatora Projektu:
Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.

Główną nagrodą w Projekcie jest wycieczka-pielgrzymka do Włoch.
Wszystkie szkoły biorące udział otrzymują podziękowania i dyplomy, natomiast wszyscy Uczestnicy – pamiątkowe medale.

TERMINY:

I Etap szkolny
− przesłanie deklaracji uczestnictwa wraz z projektem działań do 9 października 2023 r.
− realizacja projektów od września 2023 r. do czerwca 2024 r.
− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów do 19 kwietnia 2024 r.

II Etap – przeglądy
− zespoły zakwalifikowane do II etapu projektu zaprezentują swoje działania w siedzibie Organizatora do 24 maja 2024 r.
− ogłoszenie wyników do 29 maja 2024 r.

III Etap – zakończenie projektu
– uroczysta Gala wieńcząca projekt odbędzie się w terminie do 14 czerwca 2024 r.

Regulamin bieżącej edycji znajduje się na stronie Projektu: MWM

Patronat honorowy nad Projektem objęli :

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski
oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

mplkrkkok

abpmjksdbtaj

Współorganizatorzy XVII edycji Projektu:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Agendy zamiejscowe UMWM w Oświęcimiu i Nowym Sączu

mplmcdnwkkmk2dtahsl

Patroni medialni:

krkplfra3