You are currently viewing Konferencja o potencjale więzi rodzinnych

Konferencja o potencjale więzi rodzinnych

12 października 2023 w Auli przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona potencjałowi więzi rodzinnych. Podczas spotkania prelegenci podkreślali istotę relacji jakie budujemy w naszym życiu. Po wystąpieniach odbył się szereg warsztatów, w których mogli wziąć udział uczestnicy konferencji. W tym warsztaty z Teologii Ciała Jana Pawła II, które poprowadziła dr Magdalena Siemion.
Podczas wydarzenia miała również miejsca promocja książki prof. V. E. Frankla: “Życie z sensem”, która jest po raz pierwszy wydaną w Polsce Autobiografią twórcy Logoterapii. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie był współorganizatorem wydarzenia.

był współorganizatorem wydarzenia.