You are currently viewing Wystawa z okazji 45. rocznicy wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Wystawa z okazji 45. rocznicy wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Zapraszamy do Budynku Fides przy Centrum Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie na wystawę z okazji 45. rocznicy wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.