You are currently viewing Powołanie Ks. Sebastiana Kozyry na stanowisko dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie.

Powołanie Ks. Sebastiana Kozyry na stanowisko dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie.

5 marca 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste powołanie Ks. Sebastiana Kozyry na stanowisko dyrektora Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie.
Wręczenie nominacji nastąpiło w obecności Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego, Pani Iwony Gibas Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, Pani Moniki Gubały dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ks. Tomasza Szopy Prezesa Zarządu Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”

Ksiądz Sebastian Kozyra funkcję dyrektora będzie pełnił przez najbliższe 5 lat.

fot. Biuro Prasowe UMWM