You are currently viewing Ostatnie dni: o przechodzeniu Jana Pawła II do Domu Ojca

Ostatnie dni: o przechodzeniu Jana Pawła II do Domu Ojca

Dzisiaj kolejna rocznica śmierci św. Jana Pawła II… Już 19 lat nie ma Go z nami fizycznie, ale wierzymy, że wciąż jest przy nas duchowo, że wciąż wstawia się za nami, za naszą Ojczyzną i za Kościołem. Przypomnijmy sobie jak wyglądała Jego ostatnia katecheza jakiej nam udzielił poprzez swoje umieranie i przechodzenie do Domu Ojca.