Grafiki strona idmjp2(16)

Konkursy edukacyjne adresowe są do dzieci i młodzieży. Najczęściej mają charakter literacki, plastyczny lub fotograficzny.
Sprawdzają wiedzę młodych ludzi na temat biografii i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
oraz pomagają gromadzić informacje na temat bogactwa kultur i religii, zarówno w skali makro, jak i w najbliższym otoczeniu.

Wyniki konkursu „Świat w zwierciadle przysłów”

4 listopada 2022 | 0 Komentarzy

W dniu 3 listopada 2022 roku, w siedzibie Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, został rozstrzygnięty konkurs „Świat w zwierciadle przysłów”. Na konkurs  wpłynęło 80 prac ze szkół podstawowych oraz 29 prac ze szkół ponadpodstawowych.

Tu się spotyka z zachodem wschód. Rzeczpospolita otwarta, życzliwa, tolerancyjna.

19 września 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie historycznym. Celem konkursu jest promocja wśród młodych ludzi postaw otwartych na różne grupy społeczne, ich kulturę i religię. Budowanie szacunku do odmiennych kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.  Przypomnienie ważnych faktów z historii Rzeczpospolitej związanych z otwartością, życzliwością oraz […]

rotator strona 7

I Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek

12 września 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w I Festiwalu Małych Form Teatralnych KAROLek, który skierowany jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym przede wszystkim bliskie są wartości, jakie przekazywał Jan Paweł II.Celem Festiwalu jest przybliżenie młodzieży osoby Jana Pawła II, jego twórczości literackiej oraz […]

Świat w zwierciadle przysłów

9 września 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza uczniów do udziału w konkursie ,,Świat w zwierciadle przysłów’’ Przysłowia nazywane są mądrością narodów. Promują wartości i reguły, którymi kieruje się dana grupa społeczna. Kumulują wielowiekowe doświadczenie i wyrażają zbiorową wiedzę opartą na obserwacji świata. Należą do najstarszych form literackich, przekazywanych ustnie a następnie spisanych. […]

Konkursy 2022

23 sierpnia 2022 | 0 Komentarzy

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach. Więcej informacji, regulaminy oraz karta zgłoszeń poniżej: 1. I Festiwal Małych Form Teatralnych KAROLek Kierowany jest do wszystkich miłośników teatru, sztuki oraz kultury żywego słowa, którym przede wszystkim bliskie są wartości jakie przekazywał Jan Paweł II. Celem Festiwalu jest przybliżenie […]